Betingelser

Click here for english version.


Registering på Swingeren.dk:
For at bruge Swingeren.dk, skal du først oprette en konto på Swingeren.dk.
Når du opretter en konto på Swingeren.dk samtykker du at du er mindst 18 år gammel, og du vil muligvis blive bedt om at bekræfte dette.
Hvis loven i det land eller stat/region hvor du bor kun tillader at du legalt er bundet til en kontrakt hvis personen er ældre en 18 år gammel, skal du være gammel nok til at legalt at være bundet til kontrakt ifølge det land du lever i. Og det skal desuden være lovligt i det land du bor i at se det indhold der er tilgængeligt på Swingeren.dk.
Du skal gøre rede for at dette er lovligt og gennemgå en verifikations-process, hvis vi beder om det.
Hvis du ikke kan imødegå ovenstående krav, er det ikke tilladt for dig at bruge Swingeren.dk.

Pris og Abonnements betingelser:
Prisen på et månedligt medlemsskab er 75 Kroner pr. 30 dage og ved at starte et månedligt abonnement og angivelse af betalingsmetode, giver du hermed vores betalings processore tilladelse til at trække prisen for medlemsskab hver 30. dag. Dit abonnement vil fortsætte i 30 dage, hvorefter det automatisk vil fornyes for endnu en periode på 30 dage. Abonnement beløbet vil blive fratrukket fra begyndelsen for de de næste 30 dage, indtil du opsiger dit abonnement.

Opsigelses betingelser:
Du skal opsige dit abonnement inden det fornyes for at undgå at blive fratrukket for det næste 30 dage. Du kan opsige dit abonnement under "Betaling" i venstre-menuen på din Profilside.
Swingeren.dk forbeholder sig ret til at slette profiler, der ikke har logget ind på Swingeren.dk i mere end 6 måneder.
Automatisk kortbetaling kan desuden berostilles – dog maksimalt 6 mdr. Foretagelse af bero kan gøres under "Betaling" under din profil. Stopper du din automatiske betaling, vil din adgang til Swingeren.dk først ophøre når den pågældende periode udløber. Og der vil ikke blive opkrævet flere betalinger fra dit betaingskort.
Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal hurtigst muligt kontakte support.
Swingeren.dk forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag på Swingeren.dk og via Swingeren.dk's interne post-system senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne. Efter endt kampagneperiode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste.

Refundering:
Alle køb betragtes, som endelige når de er gennemført, ved undtagelser kan vi godkende refunderinger ved ekstraordinære omstændigheder. Hvis du mener en ekstraordinære omstændighed har fundet sted, så kontakt os venligst og forklar disse omstændiheger, som de mener kan berettige dig til en refundering. Hvis vi refunderer, vil det blive til den konto der er brugt til betalingen. En refundering i et tilfælde giver dig ikke ret til en refundering i fremtiden for lignende tilfælde, og det forpligter os heller ikke til at yde refundering i fremtiden, under nogen omstændigheder.

Dit engagement med os:
Du skal sørge for at holde din kontos login-oplysninger privat et sikkert sted, som dit kodeord og enhver anden information der kan lede andre til adgang til din konto. Du skal kontakte info@swingeren.dk, med det samme, hvis du mener at nogen har brugt din konto uden tilladelse eller den på andre måder har sikkerheds-brister. Du accepterer også at sikre, at du er særlig forsigtig, når du tilgår din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke er i stand til at få adgang til, se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger.

Du er ansvarlig for alt aktivitet på din konto, selv om nogen - imod betingelserne - skulle bruge din konto.

Vi kan og er forpligtet til at moderere og gennemse dit indhold for at sikre at det overholder vores betingelser og den gældende lov.

Brug af Swingeren.dk:

 • Brug kun Swingeren.dk til dit eget personlige brug, og du må hverken sælge, overdrage eller dele din konto eller noget indhold fra Swingeren.dk til nogen som helst.
 • Brug kun Swingeren.dk på en passende måde og inden for lovens rammer.
 • Læg ikke noget indhold eller tekst op på Swingeren.dk der på nogen måde er ulovligt, svigagtig, ærekrænkende, hadefuld, diskriminerende, truende eller chikanerende, eller som tilskynder til eller fremmer vold eller enhver ulovlig aktivitet.
 • Brug ikke Swingeren.dk på en måde der kan udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade en person under 18 år, for eksempel ved at udsætte dem for upassende indhold.
 • Lad være med at uploade, poste, vise eller udgive indhold på Swingeren.dk, der:
  • viser, inkluderer eller henviser til en person under 18 år (eller som refererer til personer under 18 år generelt) eller enhver anden person, medmindre du har skriftlig dokumentation, der bekræfter, at alle personer vist eller inkluderet eller refereret til i dit indhold er mindst 18 år gammel, og du har et skriftligt samtykke fra hver enkelt til at bruge deres navn eller billeder (eller begge) i indholdet.
  • viser, promoverer, reklamerer for eller henviser til våben eller varer, hvis salg, besiddelse eller brug er underlagt forbud eller restriktioner, stoffer, selvskade eller selvmord, incest, bestialitet, vold, voldtægt, manglende samtykke, hypnose, beruselse, seksuelle overgreb, tortur, sadomasochistisk misbrug eller hardcore trældom, ekstrem fisting eller kønslemlæstelse - eskortetjenester, sexhandel eller prostitution.
  • indeholder, promoverer, reklamerer for eller henviser til hadefulde ytringer (er indhold beregnet til at bagvaske, ydmyge, umenneskeliggøre, udelukke, angribe, true eller tilskynde til had, frygt for eller vold mod en gruppe eller et individ baseret på race, etnicitet, national oprindelse , immigrationsstatus, kaste, religion, køn, kønsidentitet eller udtryk, seksuel orientering, alder, handicap, alvorlig sygdom, veteranstatus eller enhver anden beskyttet karakteristik).
  • indeholder eller henviser til andres personlige data eller private eller fortrolige oplysninger (f.eks. telefonnumre, lokalitetsoplysninger (herunder vejadresser og GPS-koordinater), navne, identitetsdokumenter, e-mailadresser, login-oplysninger til Swingeren.dk inklusive adgangskoder og sikkerhedsspørgsmål, finansielle oplysninger, herunder bankkonto- og kreditkortoplysninger, biometriske data og lægejournaler).
  • involverer eller promoverer kommercielle aktiviteter eller salg fra tredjeparter, såsom konkurrencer, lotterier og andre salgsfremmende foranstaltninger, produktplaceringer, reklamer eller jobopslag eller ansættelsesannoncer uden vores forudgående udtrykkelige samtykke.
  • Brug ikke Swingeren.dk til at stalke, mobbe, misbruge, chikanere, true eller intimidere andre.
  • Respekter skabernes intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ved ikke at optage, reproducere, dele, kommunikere til offentligheden eller på anden måde distribuere deres indhold.
  • Giv ikke falske kontoregistreringsoplysninger eller gør ikke uautoriseret brug af andres oplysninger eller indhold.
  • Du må ikke reproducere, udskrive, distribuere, forsøge at downloade, ændre, skabe afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, genudgive, downloade, gemme eller overføre noget indhold.
  • Indsæt ikke bevidst vira, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale i indhold, som er eller kan være ondsindet eller teknologisk skadeligt.
  • Brug ikke noget automatiseret program, værktøj eller proces (såsom webcrawlere, robotter, bots, edderkopper og automatiserede scripts) til at få adgang til Swingeren.dk eller nogen server, netværk eller system forbundet med Swingeren.dk, eller til at udtrække, skrabe, indsamle, høste eller indsamle Indhold eller information fra Swingeren.dk.
 • Vores rettigheder, inklusiv til at suspendere or lukke din konto:

  Vi kan og vil moderere eller gennemgå dit indhold for at verificere overholdelse af vilkårene. (herunder især vores politik for acceptabel brug) og/eller enhver gældende lovgivning. Alt indhold, der ikke gælder, vil blive fjernet fra siden inden for 24 timer.

  Det er vores politik at suspendere adgangen til ethvert indlæg, du poster på Swingeren.dk, som vi bliver opmærksomme på muligvis ikke overholder vilkårene (herunder især vores politik for acceptabel brug) og/eller enhver gældende lovgivning, mens vi efterforsker den formodede ikke- overholdelse eller ulovlighed af sådant indhold. Hvis vi suspenderer adgangen til noget af dit indhold, kan du anmode om en gennemgang af vores beslutning om at suspendere adgangen til det relevante indhold ved at kontakte os på info@swingeren.dk. Efter vores undersøgelse af den formodede manglende overholdelse eller ulovlighed af det relevante indhold, kan vi træffe enhver handling, vi finder passende, herunder for at genoprette adgangen til indholdet eller permanent fjerne eller deaktivere adgangen til det relevante indhold uden at skulle indhente samtykke fra dig og uden at give dig forudgående varsel. Du accepterer, at du for egen regning straks vil give os al rimelig assistance (inklusive ved at give os kopier af enhver information, som vi anmoder om) i vores undersøgelse. Vi er ikke ansvarlige for tab, som du lider som følge af suspension af adgangen til dit indhold eller andre trin, som vi tager i god tro for at undersøge enhver formodet manglende overholdelse eller ulovlighed af dit indhold i henhold til dette afsnit.

  Hvis vi suspenderer adgangen til eller sletter noget af dit Indhold, giver vi dig besked via en besked til din Swingeren.dk-konto, men vi er ikke forpligtet til at give dig forudgående meddelelse om en sådan fjernelse eller suspension.

  Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at opsige din aftale med os og din adgang til Swingeren.dk uanset årsag ved at give dig 30 dages varsel via elektronisk besked til din Swingeren.dk-konto. Vi kan også suspendere adgangen til din brugerkonto eller opsige din aftale med os og din adgang til Swingeren.dk med det samme og uden forudgående varsel:

  • hvis vi mener, at du har eller kan have alvorligt eller gentagne gange overtrådt nogen del af vilkårene (herunder især vores politik for acceptabel brug), eller hvis du forsøger eller truer med at overtræde nogen del af betingelserne på en måde, som har eller kunne have alvorlige konsekvenser for os eller en anden Bruger, eller
  • hvis du foretager nogen handling, som efter vores mening har forårsaget eller med rimelighed kan forventes at forårsage, at vi lider et tab, eller som på anden måde skader Swingeren.dk's omdømme.  Ved opsigelse af din konto kan vi behandle dit indhold på enhver passende måde i overensstemmelse med vores privatlivspolitik (inklusive ved at slette det), og du vil ikke længere være berettiget til at få adgang til dit indhold. Der er ingen teknisk mulighed på Swingeren.dk for, at du kan få adgang til dit Indhold efter opsigelse af din konto.

  Vi kan undersøge enhver formodet eller påstået misbrug, misbrug eller ulovlig brug af Swingeren.dk og samarbejde med retshåndhævende myndigheder i en sådan undersøgelse.

  Vi kan videregive enhver information eller registrering i vores besiddelse eller kontrol om din brug af Swingeren.dk til retshåndhævende myndigheder i forbindelse med enhver retshåndhævende undersøgelse af enhver formodet eller påstået ulovlig aktivitet, for at beskytte vores rettigheder eller juridiske interesser, eller som svar på juridisk proces.

  Dit indhold kan ses af personer, der genkender din identitet. Vi vil på ingen måde være ansvarlige over for dig, hvis du bliver identificeret fra dit indhold.

  Vi lover ikke, at Swingeren.dk er kompatibel med alle enheder og styresystemer. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, enhed og computerprogrammer for at få adgang til Swingeren.dk. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.

  Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden af internettet, eller eventuelle fejl i dine forbindelser, enhed eller andet udstyr, eller software, der måtte opstå i forbindelse med din brug af Swingeren.dk.

  Du anerkender, at når først dit Indhold er lagt ud på Swingeren.dk, kan vi ikke kontrollere og vil ikke være ansvarlige over for dig for den brug, som andre Brugere eller tredjeparter gør af sådant Indhold. Du kan slette din konto til enhver tid, men du anerkender, at sletning af din konto ikke i sig selv forhindrer cirkulationen af noget af dit indhold, som kan være blevet optaget af andre brugere i strid med vilkårene og betingelserne eller af tredjeparter før sletning af din konto.

Kontakt:
For at kontakte os med spørgsmål om Swingeren.dk, bedes du kontakte vores supportteam på info@swingeren.dk.

Swingeren.dk drives af

Driftsselskabet 7X Aps
Limfjordsvej 41, st. tv
2720 Vanøse
Danmark
email: info@swingeren.dk